نمایشگاه های گذشته گالری اثر

آبان 1400

 

اصلان ارفع

 

مهر 1400

 

هادی علیجانی

 

شهریور 1400

 

علیرضا آدمبکان

 
 

اردیبهشت 1400

 

مژگان بختیاری

 

بهمن 1399

 

نفیسه صدیقی

 

آبان و آذر 1399

 

جواد مدرسی

 
 

دی 1398

 

پویا رضی

 

آذر 1398

 

امین نورانی

 

آبان 1398

 

بابک روشنی نژاد

 

شهریور 1398

 

ایمان افسریان

 

خرداد 1398

 

جواد مدرسی

 

اردیبهشت 1398

 

عبدالحمید پازکی

 

بهمن 1397

 

مینا غازیانی

 
 
 

آبان 1397

 

رضا لواسانی

 

مهر 1397

 

الهه حیدری  

 
 

دی 1396

 

جواد مدرسی

 
 
 

مهر 1396

 

مژگان بختیاری

 

شهریور 1396

 

نفیسه صدیقی

 

فروردین 1396

 

پیام مفیدی

 
 

بهمن 1395

 

شاهپری بهزادی

 
 

آذر 1395

 

رضا لواسانی

 

آبان 1395

 

وحید حکیمی

 
 

شهریور 1395

 

نیلوفر رهنما

 

اردیبهشت 1395

 

محمد حسین عماد

 

فروردین 1395

 

رکسانا منوچهری

 

اسفند 1394

 

نمایشگاه گروهی

 

اسفند 1394

 

گالری دامونفر

 

دی 1394

 

مجتبی تاجیک

 

اذر 1394

 

وحید چمانی

 

ابان 1394

 

علیرضا آدم بکان

 

مهر 1394

 

الهه حیدری

 

اردیبهشت 1394

 

بابک روشنی نژاد

 

بهمن 1393

 

رضا لواسانی

 

دی 1393

 

محمد حمزه

 
 

مهر 1393

 

مینا نوری

 

شهریور 1393

 

پیام مفیدی

 

شهریور 1393

 

مهران دانایی

 

خرداد 1393

 

بیژن اخگر

 

اردیبهشت 1393

 

 احمد مرشدلو