گالری ایرانشهر

 آدرس

تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی
 (آبان جنوبی)،خیابان سپند، پلاک
69/1

86036944تلفن  

 info.iranshahrgallery@gmail.com

Instagram: Iranshahrgallery

www.iranshahrartgallery.com

ساعات بازيد : یکشنبه تا چهارشنبه 12 - 20

پنجشنبه ها: 12-19

جمعه ها: 16- 21

شنبه ها تعطیل