گالری والی

مژگان والی پور در سال ۱۳۷۱ نگارخانه والی را تاسیس کرد؛ نقش آفرینی در توسعه هنر ایران، ارائه شایسته آثار نخبگان هنری، شناسایی استعدادهای نوجو و رونق افزایی به اقتصاد هنر چهار رکن اساسی شکل گیری گالری والی است. 
دیری نپایید گالری والی با برگزاری مستمر و حرفه ای نمایشگاه های هنری از طیف های گوناگون هنرمندان، به جایگاههای تثبیت شده در جامعه فرهنگ و هنر ایران دست یافت؛ نام های بلند آوازه و پر افتخار هنر ایران از روی دیوارهای گالری والی معرفی شدند و جوانان نوآوری جریان های نوظهور هنری را در همین نگارخانه بازتاب دادند. 
نگارخانه والی از سال سوم تاسیس با هدف اعتلای هنر ایران و باز معرفی پتانسیل های شگرف فرهنگ ایرانی، در آوردگاههای بین المللی متعددی حضور یافت، اکسپوها، بی نال ها و به خصوص حراجی های معتبر کریستیز، بونامز، ساتبیز... از این جمله اند.
مشارکت جویی و همگرایی برای خلق اتفاقات ملی جریان ساز یکی از رویکردهای همیشگی گالری والی ست؛ سه نمونه موفق و ماندگار : تاسیس موسسه فرهنگی هنری ماه مهر، فروش سال هنرهای تجسمی هفت نگاه و پنج دوره حراج تهران هر یک با حضور گالری والی در کنار بخش های خصوصی نخبه گرا، برگ هایی طلایی بر هنر ایران علاوه کرده است.

آدرس : تهران میدان ونک خیابان شهید خدامی

 پلاک 72

 تلفن- فاکس: 02176988804

 info@valiartgallery.com   ایمیل