گالری هما

گالري هما بهار1384 به اهتمام انوشه یاد پرویزملکی و با مدیریت هنگامه معمری آغاز به کار کرد؛ از آن روزها تا به امروزمیزبان یش ازیکصد نمایشگاه انفرادی و جمعی و متولی رخدادهای مختلفی بوده ایم.  
 ترویج آثار فرهنگی وایجاد بسترمناسب برای معرفی هنر معاصر و جستجو و تشویق نسل نو از کلی ترین اهداف ما در حوزه تجسمی است.هما از طریق مشاوره های خود گنجینه های فرهنگی و کلکسیونهای بخش خصوصی را تقویت مینماید و با این خط مش می کوشد امکان جدیدی را برای تعامل میان هنر و جامعه فراهم آورد.گرداوری و نمایش مستمر اثار چند نسل از هنرمندان نوگرای قرن بیستم و ایجاد فرصت نمایش برای هنر معاصر فرصتی است مغتنم برای ادای احترام به فرهنگ ایرانی.

  آدرس:

تهران-خیابان کریم خان-خیابان سنایی-کوچه چهارم غربی-پلاک 8-واحد 1 
 
تلفکس : 8-88863596

www.homaartgallery.com