گالری آریانا

نگارخانه آریانا با هدف به نمایش در آوردن شاهکارهای مدرن و معاصرهنر ایران درحوزه تجسمی برای نخستین بار در فضایی با تعریف گالری/ موزه  تاسیس شده است. برنامه کاری این نگارخانه،  نمایش آثارهنری فاخر، انتشار کتب و کاتالوگهای مرتبط و برگزاری سمینارها و نشستهای هنری به منظور معرفی جریانهای مهم هنری ایران در 60 سال گذشته است. ارائه شاهکارهای هنری ایران در زمینههای نقاشی، حجمسازی، خط  وعکاسی  با دو هدف متفاوتِ معرفی دوران کاری مختلف بزرگان هنر و فروش برخی از آثارِ جمع آوری و ارائه شده صورت میگیرد. این نگارخانه همچنین گزینه موثری برای فروش دوباره شاهکارهای هنری مدرن و معاصر به نمایندگی از افراد و موسسات است.

  آدرس
:

تهران، خیابان فیاضی ، (خیابان فرشته ) ، پلاک 9

 تلفن: 22601216

Email: sh_barouque@yahoo.com