برای مشاهده عکسها بر روی لوگوی 360 درجه کلیک کنید
 


 

فرزانه وزیری تبار

اف اف اف - فرم از فرزانه پیروی میکند

فرزانه وزیری تبار متولد سال 1366 در شهر یزد است. وی دیپلم نقاشی خود را از مدرسه هنرهای تجسمی یزد و لیسانس مجسمه سازی و کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر از دانشگاه تهران گرفته است. وی هم اکنون دردوره ی تخصصی هنرهای عمومی و استراتژی های جدید هنری در دانشگاه باوهاوس وایمار در کشور آلمان مشغول به تحصیل می باشد. وی در نمایشگاه های انفرادی و گروهی شرکت کرده و جوایز ملی و بین المللی را در زمینه مجسمه سازی ، نصب و کارتون کسب کرده است.

FFF, 1398  

چیدمان با ترکیب مواد، پرفورمنس، مجسمه، ویدئو

 بر اساس یکی از اشعار معروف مدرنیستی به این معنا که فرم تابع عملکرد است که بعدا  توسط طراحان پست مدرن با به كارگيري عبارت فرم ناکامی را دنبال می‌کند مورد نقد قرار می‌گیرد. هنرمند به عنوان آخرین تعریف، فرم از فرزانه پیروی می‌کند را ارائه می‌دهد هنرمند از طریق رسانه های گوناگوني که در طول نمایشگاه تغییر می کنند، مخاطبانش را دعوت می کند تا با دستورالعمل های ارائه شده توسط وی ارتباط برقرار کنند. با نشان دادن اینکه چگونه شکل ها در هر تعامل تجسم یا تغییر شکل می یابند، هنرمند ارتباط بین سوژه و ابژه را به چالش می کشد. عناصری مانند زمان، حجم، اندازه، و سطح و یا ترکیبی از آن ها، در هر لحظه ممکن است تغییر کند. ازآنجا که تفسیر اصلی اصطلاح بر این فرض  بنا نهاده شده بود که هر دو فرم و عملکرد، مفاهیم واضح و تعریف شده بودند، هنرمند تفکر مدرنیستی را برای حضوري تعریف می کند كه از طريق فردگرایی تعریف شده است

 

 

 
 

 

 


طبقه اول         

 

 

 

 

 

طبقه دوم          


نمایشگاه های گذشته