برای مشاهده عکسها بر روی لوگوی 360 درجه کلیک کنید
 


 

زهرا امیر یگانه

آبرُفت


زهرا امیریگانه فارغ التحصيل رشته نقاشی از دانشگاه هنر تهران است و آبرفت سومین نمایشگاه انفرادی اوست

فرزام امین صالحی درباره این نمایشگاه می‌گوید
حکایت لحظه های مرکبی که در آنها سنگ بسیط می‌شود. خورده می‌شود. نرم می‌شود. وا می‌شود. به خوره راه می‌دهد. می‌پوسد. می‌میرد و می‌میراند. " آبی " به متن می‌آید. حاشیه را رنگ می‌زند. حاشیه زنگ می‌زند. انگار تابوتی که در گوری منجمد می‌شود. تا در قالبی دیگر و جایی دیگر، دوباره زندگی از سر می‌گیرد. تلماسه‌ها کش می‌آیند، منقبض می‌شوند. مثل آب در رگ زمان جاری می‌شوند. پنجره‌ها، درها، روزن‌های بی روزن، زمان متوقف شده‌است. زمان مرده است. در رگ آب و در پی باد. درون خانه‌ها و پشت روزن‌ها کسی نیست. مگر انسان یکه‌ای که دارد غرق می‌شود. دست و پایی نمی‌زند. پیدا نیست، پنهان هم نیست. در نیستی بود می‌شود. در هستی نابود می‌شود. روی آب خوابیده است . انگار آب  هم او را پس می‌زند و به ذات آبی‌اش راه نمی‌دهد. تو گویی هیچ در هیچ ضرب می‌شود. تقسیم می‌شود. تجزیه می‌شود. ترکیب می‌شود. وای! که قصه‌ی هستی هزار تویی را می‌ماند که انسان در آن به شیئی واره بدل می‌شود. با فرجانی که در زمان و مکان نوشته نمی‌شود. حک می‌شود. جاری می‌شود. چون جریان سنگ در آب
مجموعه‌ی کنونی شامل بیست و یک تابلوی نقاشی‌ست در تجربه‌ی فرم و محتوایی دیگر. حضور عناصری که در تابلوها تکرار می‌شوند و هر بار به هیئتی استحاله شده پدیدار می‌شوند، به مجموعه حالت روایتی غیرخطی می‌بخشد بی آنکه پیرنگ و ضرباهنگ قصه گم و ناپیدا شود
نقاش دست به سفری دور و دراز در زمان و مکان زده و خسته باز می‌گردد. لکه های آبی رهایش نمی کنند. پچپچه‌های مدام در جانش آواز می‌شود. پچپچه‌های آبی، نجوای خاموش سنگ در آب

 

 

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

سخت پوست

 

سرزمین و دایرهی دوران، به ما آموخت که از نیستی، نهراسیم و از هست خود شادمان نباشیم! به تازیانــههای پر شقاوت این جنگل مطرود خشنود و خـــــموش بمانیم. به انتظار نسیـــــــم صبح دیگری در میان تاریکی باشیم و سرانجام این شد که سخت پوست شدیم

سپیده نوری

گالری شــیریــن مفتخــر اســت از نــمایــشگاه گروهی سخت‌پوست با حضور هنرمندان ذیل رونمایی کند

شـهریار احــــــــمدی/ حمیـــــــــدرضا انـدرز/ محمــــــود بخشـی/ وحــید چمانـی/ رضـا درخـــــــشانی/ آزاده رزاقدوسـت/ ایمان صفایی/ شهرام کریمــــی/ مــقـــداد لرپــور کریم نــصر/ سپـیــده نـوری

 

 


طبقه اول         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


طبقه دوم          

 

 

 

 

 

 

    

 

 


نمایشگاه های گذشته