بایگانی  گالری هما 1396

اردیبهشت 1396

 

احمد مرشدلو

 

اردیبهشت 1396

 

ارسیا مقدم

 

فروردین 1396

 

مانی غلامی

 

بایگانی  گالری هما 1395

اسفند 1395

 

حسین تمجید

 

بهمن 1395

 

حمزه فرهادی

 

بهمن 1395

 

کسری گلرنگ

 

دی 1395

 

المیرا اصل

 
 
 

آبان 1395

 

صبا ایمانی

 

آبان 1395

 

آهو حامدی

 

آبان 1395

 

حمید بهرامی

 
 
 

شهریور 1395

 

مهدی حامدی

 

شهریور 1395

 

امیرحسین اکبری

 

مرداد 1395

 

نمایشگاه گروهی

 

تیر 1395

 

فرشید شفیعی 

 

خرداد 1395

 

بهرام غنچه پور

 

خرداد 1395

 

پونه اوشيدري

 

اردیبهشت 1395

 

ارسیا مقدم

 

اردیبهشت 1395

 

امیر فرهاد 

 

فروردین 1395

 

عذرا عقيقي بخشايشي 

 

بایگانی  گالری هما 1394

اسفند 1394

 

مونا جان محمدی

 

بهمن 1394

 

حسین تمجید

 

بهمن 1394

 

طاهر پورحیدری

 
 
 

آذر 1394

 

اشکان صانعی

 

آذر 1394

 

مهسا علیخانی

 

آبان 1394

 

حبیب فرج آبادی

 

آبان 1394

 

لادن بروجردی

 

مهر 1394

 

حمزه فرهادی

 
 

شهریور 1394

 

محمد پیریایی

 

شهریور 1394

 

آیدا علیزاده

 
 

مرداد 1394

 

مهدی حامدی

 

مرداد 1394

 

علی ملک

 

تیر 1394

 

کسری گلرنگ

 

خرداد 1394

 

علیرضا آستانه

 

اردیبهشت 1394

 

نرگس بنان

 

اردیبهشت 1394

 

امیر فرهاد 

 

اردیبهشت 1394

 

ارسیا مقدم 

 

اردیبهشت 1394

 

هفته طراحی سوم

 

بایگانی  گالری هما 1393

اسفند 1393

 

فرشید شفیعی 

 

اسفند 1393

 

هما خوشبین

 

بهمن 1393

 

بهار بابایی

 

بهمن 1393

 

نسرین برکت

 

دی 1393

 

مهدی شیری

 
 
 
 

آبان 1393

 

حسین سلطانی 

 

آبان 1393

 

آهو حامدی

 

مهر 1393

 

اشکان صانعی

 
 

شهریور 1393

 

سیامک نصر

 

شهریور 1393

 

ساله شریفی

 

بایگانی  گالری هما 1391

 

تیر 1391

 

الهام رفیعی

 
 

خرداد 1391

 

حمید فاتح

 
 

بهمن  1390

 

امیر فرهاد