برای مشاهده عکسها بر روی لوگوی 360 درجه کلیک کنید
 


 

رونمایی کتاب و نمایشگاه عکس " اصلان ارفع "  در جستجوی فضای گمشده 

عکسهای اصلان ارفع از افغانستان، در واقعگرایانهترین و آزاردهندهترین شکل ممکن در تضاد با آن تصاویر دوستداشتنی از افغانستاناند که کمی پیش از غوطهوری آن کشور در تاریکی اخلاقی سال ۱۹۷۸ گرفته شده بود. به این ترتیب، چهرههایی  از مردم افغانستان که تا پیش ازسال ۱۹۷۸ ثبت شده بود، اغلب نوعی معصومیت سادهلوحانه را مینمایاندند  چون آن زمان هنوز از شدیدترین ابعاد فسادی که دنیای مدرن به همراه دارد بیاطلاع بودند. تصاویر آنان همچون تصاویر پیش از سال ۱۹۱۴ اروپا بود که در آن رعایا سادهلوحانه ژست گرفته بودند. اما اصلان ارفع در عکسهایش کودکان استخوانی، زنهایی در حال گدایی، مردانی با نقص عضو، قوادانی پوزخندزن که دختران و پسرانی را که توسط والدینی فقیر به روسپیگری واداشته شدهاند، و بهویژه چشمان هراسان و حزنآلود مردم عادی را که هماکنون در بدترین شرایطی که دنیای مدرن میتوانست بر آنان تحمیل کند، دیده و ثبت کرده است. نگاهانی شبیه به همان نگاه ترسیدهی رعایای اروپایی در سال ۱۹۱۵ هنگامی که با لباس نظامی در سنگر از ایشان عکاسی شده بود. این در حالی است که افغانستان امروز از سی و شش سال جنگ بدون انقطاع رنج برده است.

از پیشگفتار کتاب، نوشتهی پروفسور مایکل بری، مورخ رشتهی خاورمیانهی بزرگ و جهان اسلام، دانشگاه پرینستون

دروغ گفتن با تصویر کار سختی است، پس امیدوارم مردم عکسها را ببینند و تلاش کنند قدمی در مسیر تغییر بردارند، هر چند قدمی کوچک باشد. تغییر ممکن است، اما تنها وقتی که بدانیم چه چیزی نیاز به تغییر دارد.

اصلان ارفع، ۱۳۹۸

آه و فغان کتابی دربارهی شرایط زندگی کودکان افغان است. کودکانی که خبر مربوط به ایشان اغلب در میان اخبار دیگری که از افغانستان و سایر کشورهای منطقه میرسد گم میشود. این کتاب با توجه به نقض حقوق دختران و پسران افغان، سعی بر آن دارد تا تصویری واقعگرایانه از زندگی آنان ارائه دهد. این کتاب که از سال ۲۰۰۱ طی ۱۲ سال عکاسی شده است شامل نه بخش است که هر یک را نقل قولی مرتبط با موضوع آن بخش همراهی میکند.

کتاب آه و فغان همچون بسیاری دیگر از پروژههای اصلان ارفع، داستانهایی است از سیکل غمانگیز و بیرحمانهای که برخی از افراد در دامش افتادهاند. اصلان ارفع در این کتاب ۱۲۸ صفحهای که در سال ۱۳۹۸ منتشر کرده است، با روایت داستانهایی تا بدین حد دلخراش، با زبان منحصر به فرد هنرمندانهاش، به مسائلی که بر زندگی کودکان افغان تاثیر میگذارد میپردازد و بدین ترتیب امیدش را برای تغییر این وضعیت بیان میکند.

اصلان ارفع، عکاس مطبوعات مستقل متولد ۱۳۴۹ ساکن تهران است.  او از سال ۱۳۷۹ بر پروژههای مختلفی چون کراک سیاه در ایران، زنان پیشمرگه در شمال عراق، زندگی افغانها در شمال افغانستان، بازگرداندن افغانها از ایران به افغانستان و ورزش باستانی ایران کار کرده است. عکسهای او در سراسر جهان در نشریاتی چون نیوزویک، تایم، پاریس مچ، نیویورک تایمز، استرن، اشپیگل، پانوراما، لبدو و فیگارو چاپ شدهاند. او همچنین عضو هیئت مشاوران مجلهی پانکتوم بوده است. موضوع این مجله، عکاسی معاصر سراسر آسیا است.

کتاب کراک سیاه در ایران دربارهی معتادان است که نشر پاورهاوس آن را سال ۱۳۹۰ منتشر کرده است.

آثار اصلان ارفع در ایران، فرانسه و ایتالیا به نمایش درآمده است.

 

 

 

 

 

 


نمایشگاه های گذشته